Спеціальний аудит  Кожен керівник намагаєтьÑ?Ñ? зробити бізнеÑ?-процеÑ?и вÑ?ередині компанії зручними і проÑ?тими.

Ð?ле чим довше працює компаніÑ?, тим Ñ?кладніше вони Ñ?тають. Штат Ñ?півробітників розширюєтьÑ?Ñ?, з'Ñ?влÑ?єтьÑ?Ñ? дедалі більше завдань. Щоб задовольнити потреби бізнеÑ?у та отримати докладну і доÑ?товірну інформацію про Ñ?тан Ñ?прав і функціонуваннÑ? відділів, потрібно періодично проводити Ñ?пеціальний аудит.
  Дана поÑ?луга актуальна длÑ? компаній великого, Ñ?ереднього і малого бізнеÑ?у. Ð?удит потрібно в багатьох випадках:
  1. Якщо ви плануєте взÑ?ти кредит на розвиток бізнеÑ?у;
  2. Плануєте подати в Ñ?уд на контрагента;
  3. Вам необхідно надати дані про витрати в рамках договору;
  4. Ви хочете підвищити довіру до компанії;
  5. ДлÑ? ваÑ? важливо підтвердити доÑ?товірніÑ?ть звітноÑ?ті;
  6. Ви бажаєте переконати контрагентів у фінанÑ?овому благополуччі організації.
  Ð?аша компаніÑ? допоможе вам в найкоротші терміни провеÑ?ти ретельну перевірку в облаÑ?ті бухгалтерÑ?ького обліку. ДоÑ?відчені Ñ?півробітники не тільки Ñ?формують повноцінний звіт про Ñ?тан Ñ?прав, але виÑ?влÑ?ть Ñ?ильні і Ñ?лабкі Ñ?торони, дадуть рекомендації по оптимізації бухгалтерÑ?ького обліку.
  Спеціальний аудит Ñ?влÑ?є Ñ?обою перевірку фінанÑ?ової діÑ?льноÑ?ті підприємÑ?тва. Велику увагу ми приділÑ?ємо внутрішніх процедур, норм і правил, у тому чиÑ?лі аналізуємо процеÑ? Ñ?кладаннÑ? податкової звітноÑ?ті. В результаті ви отримаєте офіційний виÑ?новок про точноÑ?ті фінанÑ?ової інформації, що міÑ?титьÑ?Ñ? у звітноÑ?ті за певний період, завдÑ?ки чому зможете реалізувати Ñ?тоÑ?ть перед вами бізнеÑ?-завданнÑ?.
  ЗвертайтеÑ?Ñ?: helpme@notarus.pp.ua
